När löntagarna får högre inkomster så får också offentliga sektorn in mer pengar. Så här ser det ut:

Lönerna

Om lönerna i landet höjs 1 miljard så får

• kommunerna 200 miljoner mer i kommunalskatt.

• landstingen 100 miljoner mer i landstingsskatt.

• staten in drygt 100 miljoner mer, skatter och avgifter.

• löntagarna 600 miljoner mer i plånböckerna att handla för.

Mycket lågt uppskattat får staten också in 90 miljoner mer i moms när konsumtionen ökar.

Arbetsgivaravgifterna

Löneökningarna på 1 miljard kostar också arbetsgivarna 330 miljoner i obligatoriska sociala avgifter. Dessa pengar hamnar först hos staten, men knappt hälften går snart vidare till föräldralediga, sjuka, arbetslösa med flera. Och även dessa inkomster beskattas.

Totalt

När lönerna höjs hamnar:

• 30 procent av pengarna hos staten

• 26 procent hos kommuner och landsting

• 44 procent i plånböckerna

Sammanlagt 56 procent går alltså till offentlig sektor. Det är snarast en viss underskattning. Högre löner innebär till exempel också högre kommunala barnomsorgsavgifter.

Vi har testat av vår inkomstberäkning mot expertis på Finansdepartementet. Enligt en tumregel som de använder får offentliga sektorn in cirka 60 procent av löneökningarna. Hälften av det går till kommuner och landsting.

Inkomster i år

LO:s ekonomer räknar med löneökningar i Sverige på 3,9 procent, Kommunförbundet med 4,1 procent.

Om vi försiktigt räknar med 3,5 procent så ökar arbetsgivarnas lönekostnader i Sverige med 42,4 miljarder (inklusive obligatoriska avgifter).

I enlighet med vad vi kom fram till tidigare hamnar:

• 12,7 miljarder hos staten

• 11 miljarder hos kommuner och landsting

• 18,7 miljarder i plånböckerna

Kostnader för 3,5 procent löneökningar

Löneökningar ger för kommuner och landsting högre lönekostnader. Om de kommunala lönerna höjs med 3,5 procent kostar det brutto 9,6 miljarder.

En hel del av traditionell kommunal verksamhet har under senaste årtiondena lagts ut på privat entreprenad, kooperativ och föreningar.

Det innebär kommunala kostnader på över 30 miljarder. Vi antar att två tredjedelar är lönekostnader. Då stiger lönekostnaderna för entreprenörerna med 0,7 miljarder. Kompenseras dessa av kommuner och landsting så höjs deras totala ”lönekostnader” med 9,6 + 0,7 = 10,3 miljarder. Vilket kan jämföras med att de kommunala skatteinkomsterna stiger med 11 miljarder.