Fler ungdomar provar på droger. Könssjukdomen klamydia, som tros ge hjärt- och kärlbesvär på äldre dagar har ökat kraftigt. Det visar Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport, berättar Landstingsvärlden. De nedslående rapporterna duggar tätt just nu.

Kostnaderna för långtidssjuka ökar med 7 miljarder (sju tusen miljoner!) i år och uppgår totalt till 50 miljarder (femtio tusen miljoner) i år, enligt TCO. Kostnadsökningen är större än hela den besparing som gjordes i de här området under krisåren på 1990-talet. Och lägger man samman kostnaderna i statbudgeten för sjukskrivna och förtidspensionerade blir det, enligt TCO 100 miljarder nästa år, vilket är betydligt mer än vad barnbidraget och grundskolan beräknas gå på under samma tid.

Biträdande näringsminister Mona Sahlin, citerad i Arbetarbladet (22/3), konstaterar: ”Det är de kvinnor som blev kvar inom vård och omsorg efter de stora nedskärningarna som tvingas betala ett högt pris i form av fysiska skador samt stress och utbrändhet. Kvinnor står till exempel för 60 procent av de arbetsskador som nu anmäls.”

Börje Sjöholm, TCO, betecknar 90-talet som ett förlorat årtionde när det gäller miljö- och hälsoarbete, ”som att vi ramlat ner i ett stort, svart hål.” Och LO-utredaren Sven Nelanders senaste rapport ”Ohälsans trappa”, bekräftar den mörka bilden att låga löner, låg frihet i arbetet och dålig arbetsmiljö har ett samband med hälsan. Svår värk i rygg, höfter eller ischias är sex gånger vanligare bland kvinnliga arbetare än bland manliga högre tjänstemän och svåra sjukdomar i skelett och rörelseorgan har ökat från 23 till 33 procent bland kvinnliga arbetare 45-64 år. Återkommande huvudvärk, sömnbesvär, ängslan och oro är mycket vanligare bland kvinnliga arbetare än i de andra grupperna. Det mest uppseendeväckande är ”att oro och ångest har ökat så oerhört starkt under 1990-talet”, skriver Sven Nelander, som ser ett samband med den likaledes ökade stressen och de osäkra anställningsförhållandena. Till detta kommer rena folkhälsoproblem som att mäns övervikt fortsätter öka och att kvinnliga arbetare fortsätter röka. (Även om de unga glädjande nog röker mindre än de äldre.)

Det finns starka samband mellan hälsa och lön, slår Nelander också fast. ”De lågavlönade har den sämsta hälsan. Med högre lön förbättras hälsan successivt.”

Eftersom sjukskrivningar kostar pengar, eftersom förlorade arbetstimmar kostar pengar, eftersom låg lön kostar pengar i form av sjukskrivningar och förlorade arbetstimmar så finns det bara en sak att göra: Höj lönerna till dem som tjänar mist — och höj dem rejält!

Det blir rena rama besparingen.