Systemet med grupp 1-anställda och grupp 2-anställda avskaffas. I dagens grupp 2 finns personal med mycket låga deltider, korta vikariat och timavlönade.

Fram tills nu har de diskriminerats när gäller pension, semesterersättning, sjuklön med mera.

Bland annat betyder slopandet av gruppindelningen höjd semesterersättning för vikarier som fyllt 40 respektive 50 år. Anställda som passerat dessa åldersgränser har ju fler semesterdagar.

Arbetsgivarna har lämnat ett förslag om att pensionsavgift ska betalas oavsett sysselsättningsgrad och anställningsform.

Frågan om storleken på avgiften ligger för närvarande hos medlarna. Likaså från vilken ålder som man ska börja tjäna in pension. Idag är det från 28 år. Kommunal vill helt slopa åldersgränsen.

Arbetsgivarna har i förhandlingarna kommit med förslag om att införa årsarbetstid. Kommunal har varit negativa till förslaget eftersom övertidsersättningen skulle tas bort.