Februarisiffrorna från Arbetsmarknadsstyrelsen över kommunalarnas arbetslöshet visar på en minskning. Sammantaget är nu 109658 arbetslösa (18 procent).

I AMS statistik över helt arbetslösa, deltidsarbetslösa och i arbetsmarknadsåtgärder finns 93736 kommunalare. Det är 25000 färre än för två år sedan.

Varför antalet har minskat säger inte statistiken. Men uppenbarligen handlar det inte bara om att fler har fått jobb. För nu finns det också 25000 färre medlemmar i a-kassan. Antalet som inte är arbetslösa förblir därmed oförändrat stort. Både talen för hel- och deltidsarbetslösa sjunker men över 3000 fler deltar nu i någon arbetsmarknadsåtgärd, jämfört med för ett år sedan. Var sjätte a-kassemedlem söker nu jobb eller mer jobb. Mer än hälften är deltidsarbetslös eller då och då timavlönad.

Skillnaderna mellan olika kommuner och landsdelar är mycket stora.

I genomsnitt ser arbetslöshetsläget ut som i Bjuvs kommun. Av kommunens dryga 13000 innevånare är 174 arbetssökande kommunalare.

I Bergslagskommunen Hällefors är arbetslösheten 2,7 gånger större än genomsnittet bland kommunalarna. I Täby, Danderyd och Lidingö i Stockholms län bor få arbetslösa kommunalare. Troligen bor det få kommunalare över huvud taget i de kommunerna.

I hela Stockholms län med närmare 8000 arbetssökande kommunalare är arbetslösheten en tredjedel så stor som i landet.