Det är socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet som kommit överens. Förslaget finns i den ekonomiska vårpropositionen.

Socialministern tror att pengarna räcker till för attt nå målet. Det är en politisk bedömning, inte bedömning från medicinska expertisen.

I förhållande till landstingens inkomster — skatt och generella statsbidrag — är 1,25 miljarder inte så stora pengar.

Tidigare sjukvårdsatsningar från staten, ”försvarsmiljarderna”, och den nu presenterade ”kraftfulla satsningen” ger totalt en nivåhöjning på fyra miljarder fram till och med 2004. Landstingens inkomster höjs därmed med i snitt 0,8 procent under fyra år.

Socialminister Lars Engqvist (s) anser att det är en kraftfull och historisk mycket stor satsning från staten på vården. Han argumenterar att de nya pengarna inte ska gå till landstingens ”basresurser”:

— Rätt använda kan pengarna som riktade insatser för att minska köerna innebära otroligt mycket!

Men om inkomsterna redan nu inte räcker till för att betala landstingens baskostnader, då blir det problem?

— Javisst, Stockholms län exempelvis, som har gigantiska underskott, kommer också att få stöd till att minska köerna. Men de kommer inte att få stöd för klara sina grundläggande ekonomiska problem. Det får de klara själva genom att exempelvis höja skatten.

— Pengarna är inte till för att lösa landstingens nuvarande strukturella problem, säger Lars Bäckström (v). Det får dom själva göra efter eget förstånd.

Han säger att visst skulle han velat ge mer.

— Men vi har också andra avvägningar och utgiftstak som vi ska hålla oss till. Vi får se om vi kan göra det följande år.