LO vill begränsa användandet av tillfälligt anställda. Fallskärmar som ökar arbetsgivarens kostnad kanske kan vara avskräckande tror Erland Olausson.

— De arbetsgivare som vill ha flexibilitet bör få betala för det. Det är inte orimligt. Arbetsgivarna är ju beredda att betala 180 procent av en vanlig lön när de hyr in personal från bemanningsföretag, säger han.

Idén om fallskärmar kommer från Arbetslivsinstitutet. På regeringens uppdrag ser institutet över arbetsrätten. I nummer sex av Kommunalarbetaren kunde vi berätta att fallskärmen skulle bestå av en uppsägningslön och ge förstärkt förtur till lediga tjänster som uppstår.

I gengäld skulle arbetsgivarna slippa nuvarande regler i arbetsrätten som säger när och hur det är tillåtet med tillfälliga anställningar.

Erland Olausson håller med Arbetslivsinstitutet om att dessa regler inte har begränsat utnyttjandet av tillfälligt anställda. Han säger att det har skett en dramatisk ökning sedan 1990. Det har framför allt drabbat kvinnorna. Endast 48 procent av kvinnorna på arbetsmarknaden har i dag en fast anställning.

— Det påverkar tryggheten och dessa kvinnors vilja att skaffa barn. Facket har ett intresse av att begränsa utnyttjandet av tillfälligt anställda och öka tryggheten för dem som ändå inte får fasta jobb. Arbetslivsinstitutets idé är därför intressant, om den går att genomföra.

Erland Olausson säger att det gäller att hitta en kompromiss mellan arbetsgivarnas krav på flexibilitet och de anställdas behov av trygghet. Han tror inte på att gå andra vägen och istället kräva att facket får större inflytande över hur tillfälliga anställningar får göras.

— Då skulle facket få ta ansvaret om de godkänner att medlemmarna inte får fasta jobb när arbetsgivarna kräver flexibilitet, säger han.