Kommunal bedömer att det på sikt är en lönsam placering av förbundets konfliktmedel samtidigt som det är bra för medlemsnyttan.

— Time Care är ett program där de anställda i princip kan välja sin egen arbetstid. Systemet ger maximal rättvisa även när det gäller att fördela de mest impopulära timmarna. Arbetstiden förläggs effektivare och det har visat sig att övertid, sjukfrånvaro och personalomsättning minskar, säger Karl-Evert Oskarsson.

Time Care är en programvara för bemanning- och schemaläggning. Största användarna är kommuner och landsting och det används bland annat inom sjukvården. Akutmottagningen på Falu lasarett har tidigare fått pris av LO för att ha utvecklat Time Care-systemet.

Time Care startade 1993 när en läkare på Karolinska sjukhuset i Stockholm tröttnade på att personalen sade upp sig på grund av dåliga arbetstider och låg lön. Tillsammans med en IT-kunnig kollega tog han fram en första version av Time Care

Time Care fortsätter att utveckla sitt system och behöver ytterligare kapital på femton miljoner kronor. Företaget tog kontakt med Kommunal och Metall och erbjöd dem att gå in som nya ägare, vilket båda förbunden gör.

Time Care har fördubblat sin omsättning under det senaste året och antalet har idag ett 40-tal anställda. Även dotterbolag i England.
Time Care ägs av företagets grundare Andris Kreicbergs, professor vid Karolinska Sjukhuset och Håkan Zetterberg, privatpraktiserande ortoped och datakonsult, riskkapitalbolagen Företagsbyggarna,
SEB Företagsinvest samt personalen.