Hon hade tillsammans med några andra kommit på att man måste bilda en pakt och samverka i stället för att konkurrera. Efter programmet blev det debatt om den mest värdiga vinnaren är den som är individuellt stark eller den som samverkat med andra för att nå finalen och vinna en massa pengar. Vad man tycker om det är en värderingsfråga. Men en sak är klar. Som metod för framgång visade sig samverkan vara effektivare än konkurrens. Nu funderar TV-ledningen på att ändra reglerna så att samverkan inte ska löna sig i tävlingen.

Den nyliberala högern vill ändra reglerna på arbetsmarknaden. De vill att samverkan mellan människor i fackföreningar inte ska vara effektiv och framgångsrik. Avreglering kallas det. Hittills har de inte lyckats knäcka den fackliga pakten därför att den också har en politisk pakt som nu har regeringsmakten.

I renodlad konkurrens vinner den som är rikast, starkast, har de rätta föräldrarna eller har marknadens vind i ryggen på något annat sätt. Den som har sämre förutsättningar eller svagare utgångsläge kommer aldrig att få något av betydelse till skänks av de som har. Den som vill ha något måste ta sig det. De som vill ha mänskliga rättigheter måste ta sig det av förtryckarregimer, ibland med väpnad kamp. De som ville ha rösträtt fick ta sig det med politisk kamp. De som vill ha upp lönerna för lågavlönade måste ta sig dessa löneökningar.

Den nakna sanningen är att de anställda inom lågt avlönade kvinnodominerade områden systematiskt och under lång tid måste få högre löneökningar än andra om skillnaderna ska jämnas ut. Det är ingen naturlag eller givet av högre makter att kvinnor ska ha 10 – 20 procent lägre lön än män. Det går naturligtvis att ändra på om man vill. Men då gäller det att bilda pakter med de som vill samma sak. De som förhandlar måste dessutom ha en uttalad medlemsilska i uppdraget. Det imponerar inte på någon arbetsgivare om man som företrädare dänger portföljen i bordet om det inte finns något medlemstryck bakom. Och alla arbetsgivare luktar sig omedelbart till hur det står till med den saken.

Nu ska stora kvinnodominerade områden göra upp om nya avtal. Det är Kommunal, Handels, Hotell- och restaurang, Fastighets m fl som alla kan kriga till sig löneökningar som är större än de varit de senaste avtalsrörelserna i förhållande till högre avlönade områden utan att det förstör samhällsekonomin. Låt arbetsgivare och andra fackliga organisationer fatta att det är på allvar nu när massarbetslösheten är avskaffad och konjunkturen är på topp. Samverka i den fackliga pakten och ta i så det märks — ordentligt.

När Hans Karlsson inte samlar på fjärilar är han ordförande i Arbetstidsutredningen. Han har varit avtalssekreterare i LO och arbetat med facklig samverkan i 30 år.

Kommunalarbetaren nr 3-2001