— Inom vård och omsorg är problemen särskilt stora, säger rapportens författare Sven Nelander.

Han tillägger att situationen inte är mycket bättre i industrin och bland hotell- och restauranganställda.

Kvinnor i vård och omsorg har ofta otrygga anställningsformer och låg lön och såväl den psykiska som den fysiska påfrestningen blir stor.

Under 90-talet har allt fler fått värk i rygg skuldror nacke och axlar, sådana problem som ofta leder till långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar.

Kvinnor känner också mer än män stress och oro över arbetet. Detta tar sig uttryck i huvudvärk, ångest och sömnlöshet.

Att kvinnor i större utsträckning än män tar ansvar för hem och familj får konsekvenser för skiktningen mellan könen, enligt Sven Nelander. Män har i allmänhet betydligt lättare än kvinnor för att varva ner när de kommer hem från arbetet. Då är männens arbetsdag slut medan kvinnornas ofta fortsätter tills de går och lägger sig.

Ulla Lindqvist, LO: s andre vice ordförande, har en del förslag till lösningar på problemen. Fler skyddsombud, rätt till fast anställning och ändrad inställning till föräldraledigheten hör till dem.

— Att stimulera killarna att vara hemma med barnen skulle hjälpa kvinnornas hälsa, säger hon.

Sven Nelander tvekar inte att tala om hälsoproblemen som en klassfråga.

— Det finns en uppfattning om att vi inte längre har något klassamhälle. Men den här rapporten visar på motsatsen.

Bara på ett område ger rapporten glädjande nyheter. Rökning och snusning har minskat kraftigt i alla klasser och bland både män och kvinnor.