Enda undantaget är IT-branschen som går mot strömmen och där sex av tio är med i facket. Det framgår av en undersökning gjord av Anders Kjellberg vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping.

Enligt hans undersökning är det mindre än hälften av de unga, 16-24 år, som är med i facket. Andelen har sedan år 1993 till år 2000 minskat från 62 till 45 procent. Siffrorna blir något högre om studerande som arbetar vid sidan om studierna räknas bort men nedgången är lika stor, från 69 till 52 procent.

Andelen fackligt organiserade bland de unga har minskat oberoende av kön, region eller bransch. Främst är det LO-förbunden som har drabbats eftersom sju av tio unga finns i arbetaryrkena.

Samtidigt ökar antalet personer som enbart vill vara med i a-kassan.

Enligt Anders Kjellberg är orsaken till den minskande fackanslutningen att allt fler upplever att de inte får något för sin fackavgift.

Facket upplevs som för svagt när de anställda utsätts för nedskärningar och omorganisationer.

Facket har enligt hans undersökning inte klarat av att hantera arbetslösheten, otrygga anställningsformer och snålt bemannade organisationer på arbetsplatserna. Problemen har enligt Anders Kjellberg förvärrats av att anställda tvekar att framföra kritik mot brister i arbetsmiljön. Detta gäller inte minst bland tidsbegränsat anställda.

Samtidigt presenterar LO medlemstalen för år 2000. Förra året minskade antalet fackligt anslutna i LO-förbunden med 2,5 procent jämfört med året innan. Organisationsgraden är 84,7 procent.

Jämfört med för 10 år sedan har organisationsgraden inom LO ökat med 1,2 procent. Enligt LO beror det främst på att allt fler kvinnor går med i facket. Männens organisationsgrad har minskat under de senaste tio åren.