Almega och Kommunal blev först ut på plan att träffa avtal i den nu pågående avtalsrörelsen. Det nya avtalet berör 2 500 städare inom ISS, Partena, Reformstäd och andra privata företag. Observera att detta avtal inte berör äldreomsorgen inom ISS, där det ännu inte träffats nytt avtal.

I avtalet införs en garantiregel som gör lönedumping omöjligt vid en så kallad andrahandsentreprenad.

Avtalet innebär direkta löneökningar med 9, 8 procent totalt under en treårsperiod.

För 2001 är alla är garanterade minst 440 kronor generellt och 200 kronor 2002 och 2003.

Avtalet innehåller också den så kallade Ninaprincipen, det vill säga lokala individuella lönesystem ska införas, annars ska alla ha lika mycket i löneökning.

Semesterlönen höjs med 0, 3 procent.

När lokala överenskommelser träffas om årsarbetstid ger detta en arbetstidsförkortning på 48 timmar i en timbank, tidigare var det 32.

Facket fick gehör för en trappa som gör att man kommer i från den förhatliga lägstalönen där alla tidigare hamnat oavsett yrkeskunnande.

— Det har inte varit rättvist. Det är odlat myten om att vem som helst kan städa. Så är det inte. Städaren har ett yrke som kräver kunskap som alla andra, säger Kommunals ombudsman Maith Elgstrand.

De som nu nyanställs och har yrkeserfarenhet på sex månader får 200 kronor mer utöver lägstalönen 13 200. De får 400 kronor mer om de har tolv månaders yrkeserfarenhet. År 2003 kommer lägstalönen att vara 13 500 och tolv månaders yrkeserfarenhet ger 14 100.

Kommunal hade krävt 27 dagars semester för dem under 40 och 29 dagar från och med det man fyller 40. Nu har städarna bara lagens 25 dagar.

– Det kravet fick vi dra tillbaka eftersom semesterdagarna sedan tidigare lösts in med tre procent högre lön. Dessa tre procent kommer hädanefter att särredovisas på lönebeskedet.

Ungdomslöner införs också, 85 procent av lägstalön för 17-åringar och 75 procent av lägstalön för 16-åringar.

Kommunals krav på meddelarfrihet har skjutits upp och ska diskuteras i samband med att den privata vårdsektorn gör det.

Trots allt är Maith Elgstrand ganska nöjd med avtalet.

— Självklart hade vi velat ha högre löner men det här är inget avtal vi behöver skämmas för. Totalt är avtalet värderat till 12, 7 procent, säger hon.