Fem fackförbund har gått samman i Ver.di, som nu omfattar anställda inom 1000 olika yrkesgrupper, allt i från renhållare, journalister till butiksanställda. De fem fackförbunden är ÖTV, som organiserar offentliganställda och anställda inom transport och trafik. Vidare DPG, Post och telecomförbundet, HBV, fackföreningen för handel, banker och försäkringar, IG Medien samt tjänstemannafacket DAG.

De hoppas att på det här sättet bli starkare gentemot arbetsgivare och politiker. Dessutom behöver de inte längre slåss inbördes om medlemmar. Genom samordnade löneförhandlingar ska de förhindra lönedumping. En bra service ska sätta stopp för medlemsminskningen.

Svenska Kommunal, största fackförbundet i Sverige, har 595 000 medlemmar. De här siffrorna får dock ses i relation till antalet invånare i de olika länderna. Tyskland har över 82 miljoner invånare.

Medan det i Sverige är en facklig organisationsgrad på 84 procent var motsvarande siffra för bara tre år sedan 29 procent i Tyskland och är sannolikt ännu lägre nu.

En som är skeptisk mot sådana här sammanslagningar är konsulten Björn Lindvall som har lång erfarenhet av organisationssammanslagningar.

I en artikel i Dagens Nyheter säger han att identiteten är viktig för ett fackförbund. Medlemmarna måste känna samhörighet med varandra och sitt förbund. Det gör de inte om förbundet blir för stort och medlemsgrupperna för olika.

För några år sedan slog tre förbund inom offentliga sektorn i Storbritannien ihop sig till ett enda förbund, Unison med över 1, 3 miljoner medlemmar. Det har visat sig ta lång tid att förena de fackliga kulturerna och de skilda arbetssätten som varje förbund hade.