De nya reglerna innebär bland annat att arbetslösa ska erbjudas individuella handlingsplaner inom tre månader från det att anmälan till arbetsförmedlingen inkommit och att långtidsarbetslösa ska in i den så kallade aktivitetsgarantin. Dessutom slopas möjligheten att återkvalificera sig för a-kassa genom arbetsmarknadspolitiska program. En rätt att begränsa sökområdena yrkesmässigt och geografiskt infördes också.