En av utredarna, docent Jonas Malmberg, säger att tryggheten för de tillfälligt anställda måste öka. De bara växer i antal. Samtidigt minskar andelen fast anställda.

Jonas Malmberg jämför med hur det såg ut på arbetsmarknaden 1989 och 1999. Hans slutsats är att utvecklingen med lösare anställningsformer inte går att stoppa.

— Samhället har försökt gynna de fast anställda genom att införa regler om tidsgränser och antal för tillfälligt anställda. Det har inte varit en särskilt effektiv begränsning, säger han.

Jonas Malmbergs alternativ är att så långt som möjligt ta bort skillnaderna i villkor mellan fast och tillfälligt anställda.

Hans idé är att arbetsgivarna utan hindrande eller begränsande regler ska kunna utnyttja tillfälligt anställda. I gengäld skulle de tillfälligt anställda ha förstärkt förtur till lediga tjänster som uppstår. De skulle också få en fallskärm i form av ekonomisk kompensation när arbetsgivaren inte längre vill ha dem kvar. En slags uppsägningslön.

— Då skulle det bli en kostnad för arbetsgivaren att göra sig av med tillfälligt anställda. Jag tror att det kan ha bättre effekt än de regler som finns idag, säger Jonas Malmberg.

Det han säger är än så länge bara en idé. Ännu finns inga förslag från Arbetslivsinstitutet om förändrad arbetsrätt. Först vid jul ska deras uppdrag redovisas för regeringen.

Översynen leds av Jonas Malmberg tillsammans med professor Niklas Bruun. De ska bland annat titta på arbetstagarbegreppet, lojaliteter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare, tidsbegränsade anställningar samt gränsdragningen mellan uppsägningar på grund av arbetsbrist och personliga skäl.

Jonas Malmberg säger att de har kommit längst i funderingarna om ändrade regler för tidsbegränsade anställningar.

Samtidigt har biträdande näringsminister Mona Sahlin uttalat sin besvikelse över att användandet av tillfälligt anställda inom kommuner och landsting fortsätter att öka. Hon har hotat med indragna statsbidrag om inte kommunerna ändrar arbetsorganisation till förmån för fler fast anställda.

Jonas Malmberg undviker att svara på frågan om vad han tycker om Mona Sahlins hot. Men han vill påminna om att det finns de som frivilligt har valt att arbeta som tillfälligt anställda.

— Det gäller bland annat många studenter som inte vill ha fasta jobb medan de studerar, säger han.

Bland de tillfälligt anställda inom Kommunal finns de som förgäves har försökt att skaffa sig en bostad eller ett banklån. Men utan fast arbete är de chanslösa till bostad och lån.

Jonas Malmberg säger att det inte ingår i hans uppdrag att finna lösningar på sådana problem eftersom de ligger utanför arbetsrätten.

— Men jag tycker att hyresvärdar och banker borde ändra inställning med tanke på att tidsbegränsade anställningar blir allt vanligare på arbetsmarknaden, säger han.