Du beskriver ett klassiskt tema: kvinnan ”kärleksstrejkar” när hon inte upplever att mannen ser hennes behov. Kvinnan vill ha hemmet på ett visst sätt (hennes sätt) och tycker att mannen skall förstå och acceptera det utan tjat från henne. Gör han inte det kärleksstrejkar hon.

Egentligen tror jag inte att det i första hand handlar om städning, disk eller tvätt utan om behovet av att bli sedd och bekräftad. Jag skulle vilja formulera om din mening i brevet, ”han roar barnen i stället för hjälpa mig”, till ”han roar barnen i stället för att se mig”.

Att ta kvinnans behov av till exempel städning på allvar kan ha stort symbolvärde, en symbol för kärlek och respekt. Att strunta i det är som att säga ”Jag struntar i vad som är viktigt för dig” och kan upplevas kränkande.

Din man kan å andra sidan känna sig styrd och dominerad. Kanske kan ni med hjälp av familjerådgivare titta på om konflikterna har underliggande orsaker? Det kan handla om behov av att ha kontroll kontra slippa ta ansvar, visa sig duktig kontra att väcka skuldkänslor eller att ni båda går och bär på ilska mot varandra, som handlar om något helt annat än till exempel städning.