LO-ekonomerna spår i sin vårrapport en ljus framtid för svensk ekonomi även om tillväxten nu mattats av. Tre procents tillväxt under varje år fram till och med 2004 är prognosen.

Det som driver på är att hushållens får allt högre inkomster och därmed konsumerar mer.

Den enda risken som de ser är att hushållens framtidstro minskar på grund av exempelvis börsoro. Men LO-ekonomerna tror att börsen vänder uppåt senare i år.

Tillväxten nästa år kan bli tre procent men definitivt inte mycket lägre än så, säger Dan Andersson.

— Det kan inte bli 2 procent!

Tidigare har LO-ekonomerna ofta, när konjunkturen mattats av, krävt att Riksbanken sänker räntan och att staten ska satsa på kommunerna. Men sådant finns inte med i årets vårrapport.

Hindret för god tillväxt ses nu i faran för arbetskraftsbrist. De förordar en politik som stimulerar fler att söker jobb eller mer jobb.
För att få fler att söka kommunala jobb måste lönerna upp, är en slutsats de drar. Men i frågan hur det ska betalas passar Dan Andersson:

— Ur ekonomisk synvinkel spelar det ingen roll om kommunalskatten höjs eller statsbidragen, säger han.

Att få kvinnor att jobba mer är därmed centralt i LO-ekonomernas strategi. Heltid bör vara grunden för alla anställningar. Kommuner som inte omvandlar deltider till heltider ska inte få någon service från arbetsförmedlingen, är en annan tanke. Kommuner som inte sköter sig bör få lägre statsbidrag.

Enligt LO-ekonomerna hör tillväxt och jobbpendling ihop. Ofta finns inte jobben där människorna bor. Och bostäderna är Sveriges största förmögenhet som bör användas väl.

— Därför finns det goda skäl för att staten ekonomiskt stöder pendling, inom eller mellan län, skriver de.

Konkret föreslår de månadskort som högst ska kosta 400 kronor.