Personalens kritik var allvarlig, och gällde den behandling ägaren utsatte de boende för. I Kommunalarbetaren berättade de förra våren om hur de hade varit vittne till tvångsmatning, och hur en av de boende blev ”tvättad i munnen” med tvål. Enligt Lex Sarah var de skyldiga att anmäla sådana övergrepp. Men kritiken försatte dem i en omöjlig situation, de sjukskrevs och tvingades till slut säga upp sig. I dag har de andra jobb.

Både länsstyrelsen och socialstyrelsen gjorde utredningar, men ägaren fick fortsätta sin verksamhet. Polisen gjorde på eget initiativ en utredning, och en av de boende gjorde en anmälan. Det är den som nu lett till att ägaren åtalas för olaga tvång.

– Vi följer utvecklingen, men vidtar inga åtgärder just nu, säger Agneta Sjölander på länsstyrelsen i Falun.

Det är bara länsstyrelsen som kan ingripa och stoppa verksamheten genom att dra in tillståndet för ägaren. De kommuner runt Stockholm som köper platser på Gästgården har inte reagerat över anmälningarna eller åtalet.