Maskrosen lyser ensam

i solen

gillar att vara ensam

lika mycket som att vara

bland vänner.

Maskrosen

barnet och hemmet

ligger närmast hjärtat.

Maskrosen lyser ensam

i solen.

Maskrosen

ingen sällsynt ensam varelse

bara livets bakslag

har skickat denna maskros

till de

tillbakadragnas tunnel

där kameliorna

lyser vita.