Lars Andersson har skrivit en poetisk roman, Kavita (Norstedts), om sin och sin älskades resa i södra Indien. Att läsa den känns som att vara med i hans drömstämning, när han tänker tillbaka på de där två veckorna. Men Kavita själv blir inte mer levande än gestalterna i de hinduiska gudasagorna, och inte landskapet Kerala heller.