Den lilla boken Brev till nästa sekel av Allan Malmgren (Hjalmarson&Högberg) vill inspirera människor att tillsammans berätta sin historia om 1900-talet. Den innehåller korta texter från olika tider och diskussionsfrågor. En god idé, med eller utan boken borde alla gamla berätta för barnbarnsgenerationen vad de uplevt.