Det är tretton kommuner i Göteborgsregionen som satsar miljoner på att få fler människor att vilja arbeta i vården och omsorgen. I annonser och propagandamaterial sprids den här bilden:

”Människor trivs. Det stålbad som drabbat vårdområdet har varit tufft även för den kommunala vården och omsorgen. Det finns saker som måste bli bättre på våra arbetsplatser, men positiva krafter har kommit i rörelse. Och trots att det kan vara slitsamt, så trivs de som jobbar här.”

— Vi upplever kampanjen som djupt kränkande, säger Marie-Louise Dunklint, som jobbar på ett gruppboende. För henne är nedskärningar inte historia utan något som sker nu. Först beslutade kommunen att ta bort en av två nattjänster på hennes jobb och sedan skickades kampanjmaterialet ut till personalen.

— Det finns små broscher med ett halvt hjärta och en hand som pekar rakt fram som vi förväntas bära på oss!

Socialnämndens ordförande Lennart Thorsson försvarar nerskärningen inom demensboendet med att bemanningen varit högst i Göteborgsregionen:

— Så vi har tittat lite på det här när vi nu inte hade pengar till alltihop. Men de går ju inte ut i arbetslöshet, de får andra arbetsuppgifter i ett nytt servicehus.

Kommunen annonserar efter exempelvis undersköterskor men det är bara semestervikariat och timanställningar. Inga fasta jobb.

Hur kan ni då gå ut med en sådan här rekryteringskampanj?

— Men det här ju en kampanj som görs för Göteborgsregionen där vi i och för sig är med.

På sikt har man enligt honom ett stort rekryteringsbehov på grund av pensioneringarna. Det är Göteborgsregionens kommunalförbund som utformat kampanjen ihop med upphandlad konsult.

Är det inte konstigt skicka ut sådana här broscher till personalen samtidigt som ni skär ner?

— Det kan jag hålla med om man ser det alldeles specifikt till det hus man jobbar på. Men ser man det på det stora hela så kommer vi ha behov av att utöka.

Under senare tid har framför allt kostnaderna för handikappsomsorgen vuxit och spräckt budgeten.

— Det är assistanskostnaderna som drar iväg, säger han.

Samtidigt som Kungälv är med i kampanjen ”Vi behöver dig” visar statistiken att man i betydande utsträckningen använder sig av timavlönade.

Borde ni inte istället anställa fler?

— Nu vet jag inte var timanställda finns. Det är möjligt att en del finns inom handikappomsorgen, möjligtvis inom hemtjänsten.

I vilken utsträckning man använder timavlönade vet han inte.

— Vi diskuterar ju inte personalfrågor och så. Det är ju ingen politisk fråga. Vi har ju självklart en målsättning att de ska ha heltidsjobb och så vidare. Men den praktiska handläggningen kan jag ju inte.

Han håller med om att kommunens personalpolitik är viktig om en sådan här kampanj ska lyckas intressera fler för vården.

— Nu har ju jag inte sett materialet som skickats ut. Vi har i nämnden tagit ett beslut att betala det här. Men i upplägget av kampanjen har vi som politiker inte varit med.