Behovet av hjälp två år efter en stroke är mycket stort, visar en ny studie från Socialstyrelsen. Var fjärde svarade att de behövde hjälp med av- och påklädning eller daglig hygien. En tredjedel hade inte fått den rehabilitering de ansåg sig behöva.

Varje år insjuknar omkring 30 000 personer i stroke. Medelåldern vid insjuknandet är ungefär 75 år. Allt fler överlever strokeanfallet vilket betyder att antalet drabbade som behöver hjälp ökar.

— I dag är vården i hemmet den svagaste länken i vårdkedjan. Primärvården och inte minst kommunerna står inför stora utmaningar när det gäller att ge ett gott omhändertagande av personer som insjuknat, säger Lennarth Johansson, projektchef på Socialstyrelsen.