— Det handlar om värde. Vi är ett fackförbund som talar om allas lika värde. Då måste vi visa också att vi menar allvar genom att arbeta för homosexuellas rättigheter, säger Annika Eriksson från SSU Kommunal som är en SSU-klubb med bara kommunalare.

Det var hon som tillsammans med Peter Frejhagen från Homosexuella Socialdemokrater och Nils Markusson från Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm lade fram förslaget om utbildningen för Kommunal Stockholms län. Och de nappade direkt.

George Svéd från HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, säger att just Kommunals område aktualiserats på sistone. HomO har fått in ett flertal anmälningar från kommunalare som blivit diskriminerade på arbetsplatsen på grund av sin sexuella läggning.

1999 utökades jämställdhetslagen för att bland annat omfatta diskriminering på grund av sexuell läggning. LO beslöt på demokratikongressen i september att de ska verka för att lagen blir känd och efterlevs på de arbetsplatser där LO är representerade. Först ut att sprida kunskap om lagen till medlemmarna är Kommunal Stockholm.

— Det är viktigt att LO: s kongress har tagit beslut om det här arbetet för då blir det en nationell insats. Om det bara hade varit Kommunal Stockholms läns beslut så hade det kanske spridit sig till storstäderna men inte till resten av landet, säger Peter Frejhagen.