De kommunala arbetsgivarna har än så länge inte gett ett motbud till det som facket presenterade för nästan tre månader sedan. Frågan är om det kommer nu i slutet på veckan.

Idag träffas Kommunförbundets avtalsdelegation. På fredag ska deras styrelse träffas.

Det nuvarande löneavtalet löper ut om drygt två veckor. Båda parter har målsättningen att bli klara med ett nytt avtal innan det gamla löper ut. Därför vill Jan Sjölin nu ”prata pengar”.

– Vi hoppades tidigare att tjänstemännen och Saco först skulle bli klara. Men det blir väl i vanlig ordning vi som får dra lasset, säger han.

Förhandlingarna mellan Kommunal och de kommunala arbetsgivarna har pågått ett tag, men än så länge har det inte handlat så mycket om pengar.

En fråga som diskuterats är nuvarande system med förmånsgrupper 1a, 1b och 2. I den senare gruppen finns kortidsvikarierna och de timanställda. Den indelningen kommer att försvinna. Frågan är vad som kommer istället. Jan Sjölin är optimist:

— Vi har kanske löst det här med grupp 2-orna, säger han.

Kommunal vill speciellt satsa på yrkesgrupper där krav finns på gymnasial utbildning. Facket vill att deras löneläge på fyra år ska höjas upp till verkstadsarbetarnas nivå.

Kommunförbundets förhandlingschef Staffan Löwenborg säger att Kommunals yrkanden ligger på en ”oerhörd hög” nivå:

— Det är inte möjligt för kommunerna att betala så mycket!
Han vill inte heller ha ett löneavtal där det finns en ”automatisk koppling till någon annan grupp på arbetsmarknaden”.

Är det rimligt att exempelvis en undersköterska tjänar i nivå med en industriarbetare?

— Det har Kommunförbundet som organisation inte tagit ställning till. Det är varje kommun och den lokala fackliga organisationen som har ansvaret för lönesättningen av grupper och individer.

Vilka principer styr då er inställning till löneförhandlingarna?

— För oss är det den kommunala ekonomin. Avtalen ska både rymmas inom de samhällsekonomiska och kommunalekonomiska ramarma.

Och vad leder det fram till i årets förhandlingar?

— Då är vi inne på det här om vad kommunerna är beredda att betala, att göra upp om.

Vad ni kan göra upp om är en förhandlingsfråga. Men vad är er utgångspunkt, var står ni innan ni börjat förhandla om löneutrymmet?

— Något sådant svar får du inte av mig idag.

Så ni passar fortfarande?

— Det vi eventuellt tänker erbjuda vill vi inte presentera i pressen först.

Och när tänker ni göra det?

— Det tänker jag inte heller svara på!