Cirka 5000 män arbetar på landets förskolor, uppger Skolverket. Enligt siffror framtagna av Dagens Eko och Statistiska centralbyrån var antalet 15 000 år1990.

Dessa siffror inkluderar, enligt Skolverket, även kökspersonal, lokalvårdare vikarier, yrkeskategorier som har minskat på senare år i barnomsorgen.

Skolverket har räknat ut att 4700 män arbetade med barn i förskola och på fritidshem år 1990 mot 5400 år 1999. Några dagsfärska siffror finns inte.

Enligt Skolverket är sex procent av personalen män, en procentandel mer än för tio år sedan. De flesta männen, 16 procent, arbetar i fritidshemmen. Bara två procent arbetar i förskolan. År 1990 var den siffran något högre, 3,1 procent.
Mellan 50 och 60 procent är förskollärare eller fritidspedagoger, knappt 40 procent är barnskötare.