I Jag skriver

Jag skriver någon rad…

Ett oskrivet blad gör mig så glad

jag fattar pennan för att skriva

någon rad.

Tanken kläds i ord och orden blir

till meningar som jag skriver ner.

Raderna blir fler och fler.

Vad jag skriver är det ingen som

vet.

Det är och förblir min egen lilla

hemlighet.

II En dag…

…Bara för en endaste dag

För att finna ditt välbefinnande i

din vilsna själ

Sök i ditt inre,lösningen finns

kanske där?

Fånga upp ditt eget jag,stäng ute

alla måsten och krav

Om så bara för en endaste dag.