Det är kallt idag, en fredag som alla andra

Det är tungt uti mitt sinne

Men jag måste någon gång denna stig vandra

Kan ej leva på ett minne

Jag går nu åter mot dessa ljusare
tider

såväl i vädret som i mitt
hjärta

Det blir nog varmare vad det
lider

där det ej bor någon smärta…