TV 4 Stockholm och en journalist på tidningen Dagens IT avslöjade nyligen hur Värmdö kommun låtit långtidsarbetslösa som anställts med så kallat anställningsstöd konsekvent få löner under gällande avtal.
Kommunen har betalat ut löner enligt det gamla beredskapsavtalet på
cirka 11 700 kronor i månaden. Enligt reglerna om anställningsstöd ska lönerna följa kollektivavtalet.

Och det hela har pågått utan att Kommunal haft några invändningar.
— När jag tillträdde som ordförande för tre år sen tog jag över ett system som var etablerat, säger Anne-Lie Hugdahl, sektionsordförande i Värmdö, till Kommunalarbetaren.

Det hela har gått till så att kommunens arbetsmarknadsenhet fyllde i alla uppgifter på blanketterna från arbetsförmedlingen, inklusive fackets godkännande. Sedan skickades ärendet över till Kommunal för påseende.

— Så om inte vi kommenterade det här eller hade invändningar så var det ett godkännande. Det blev så att man inte tittade så noga på de här papperena. Vi trodde att det skulle vara så här, säger Anne-Lie Hugdahl.

Enligt länsarbetsnämnden i Stockholm kan kommunen tvingas punga ut med cirka en miljon kronor om alla ska kompenseras för den felaktiga lönesättningen. Majoriteten av de berörda är dock inte medlemmar i Kommunal, även om de går på Kommunals avtalsområde.

Kommunal har nu begärt nya löneförhandlingar.

Sektionen har ännu inte tagit ställning till om man ska kämpa för att medlemmarna ska kompenseras av kommunen.

— Vi har inte kommit så långt. Men det är väl ett steg i den löneförhandling som ska påbörjas, säger Anne-Lie Hugdahl.

Länsarbetsnämnden driver dessutom två fall där personer med anställningsstöd fått jobb hos privata arbetsgivare, vilket också är emot reglerna. Länsarbetsnämnden kräver cirka 60 000 kronor i skadestånd från kommunen för felaktigt användande av anställningsstödet.

Den nytillträdde kommundirektören, Magnus Hedenfalk, har lovat att kommunen ska rätta till bristerna.

— Vi ska rätta till de fel vi har gjort. Om det sedan handlar om tio eller 100 personer det vi inte, sade han till TV4 Stockholm.