Tvättstugescheman och liknande rimmar i många fall illa med a-kassereglerna, hävdar Kommunals a-kassa och uppmanar avdelningarna att inte sluta avtal om sådana scheman i fortsättningen.

— Vi har inget emot flexibla arbetstidsscheman. Det vi vänder oss emot är om man binder upp sig till att jobba mertid för just sin arbetsgivare, säger Kommunals a-kasseföreståndare Anders Bergström.

Det är tveksamt, menar a-kassan, om den som går på deltid och delvis själv väljer sin arbetstid, enligt tvättstugemodellen, kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Systemet med timbanker, som ofta är inblandat i tvättstugescheman, innebär också att den anställde binder upp sig till att jobba utöver sin sysselsättningsgrad, för just sin egen arbetsgivare och står därmed inte till den övriga arbetsmarknadens förfogande, enligt a-kassans tolkning. Dessutom görs en slags avräkning efter en viss tid, till exempel efter tre månader, av hur mycket den anställde har jobbat i praktiken vilket gör det i stort sett omöjligt att fylla i kassakorten.

Men en bedömning måste göras från fall till fall. Det beror på hur avtalet är konstruerat, påpekar Bergström.

Det finns dock redan flera beslut från a-kassorna där ersättning dragits in för medlemmar som går på flytande scheman.

A-kassans synpunkter kan innebära slutet för mer flexibla schemakonstruktioner.

— Vi kommer att uppmana den fackliga organisationen att inte träffa avtal om vissa typer av sådana här scheman om det finns individer på arbetsplatsen som uppbär a-kasseersättning. Sen kan man ändå träffa överenskommelser om flexibel arbetstid. Det har vi inget emot. Men den enskilde måste vara medveten om konsekvenserna, säger Anders Bergström.

Hans Forsberg, ombudsman i Gävleborgsavdelningen, som för drygt ett år sen var med och tecknade ett avtal om scheman med timbanker i Ockelbo kommun för deltidare anser att a-kassan reagerar väl sent.

— Det här borde ha varit klart innan vi tecknade avtalet.

Anders Bergström, den här typen av scheman har funnits i flera år, varför reagerar ni först nu?

— Vi kan inte hänga med i alla turer när det gäller schemakonstruktioner. Dessutom har arbetsförmedlingarna gjort a-kassorna uppmärksamma på problemet allt oftare, tillägger han.

Än så länge saknas rättspraxis eftersom inget rättsfall dykt upp på området.

AMS verkar något tagna på sängen av problematiken.

–Det påminner om situationen vi har när det gäller uthyrningsföretag där man inte kan gå in och ta arbete hos ett annat uthyrningsföretag. Och där har vi sagt att en sådan anställning inte går att kombinera med ersättning, säger Marita Lemonaho, vid AMS a-kasseenhet.