Varje sekund sker möten mellan olika individer.

Ibland talar vi med varandra.

Ibland är allt tyst.

Trots det så förmedlar vi – du – jag – signaler till varandra.

Kroppsspråket – våra rörelser – vår hållning och blick –
talar det tysta

språket.

Ett språk som är internationellt
– alla förstår det
utan ord.
Låt inte svenska språket tysta dig.

Du är unik precis som du är.

Men
genom att tala – skriva -läsa kan du lättare bli delaktig i ditt nya
hemland.

Det finns så mycket som just du har att lära oss.