Det skriver Kommunal i ett yttrande över den så kallade informationsutbytesutredningen som överlämnades till finansdepartementet i höstas.

Utredningen föreslår att hanteringen av arbetslöshetsersättningen ska omfattas av reglerna kring offentlighet och sekretess. Myndigheter som Riksförsäkringsverket, Centrala studiestödsnämnden och länsarbetsnämnderna skulle enligt förslaget bli skyldiga att lämna uppgifter till a-kassorna.

Förändringarna gör att även a-kassan får karaktären av myndighet, menar Kommunal. Det borde gå att uppnå effektivitetsförbättringar och säkerställandet av korrekta beslutsunderlag utan att bryta kopplingen till den fackliga organisationen, skriver förbundet.

Remisstiden för utredningen gick ut den 1 mars. Regeringen skriver proposition under våren.

Förslagen kan, om de går igenom i riksdagen, träda i kraft tidigast 2002.