Att läsa Theodor Kallifatides nya bok är som att lyssna till en eftertänksam och klok gammal vän. Utgångspunkten för hans reflexioner är främlingskap och tillhörighet och han är både personlig och analytisk. Det är självklart att Ett nytt land utanför mitt fönster (Albert Bonniers Förlag) hör hemma i hyllan för svenska författare.