Minsektor startades förra året av de två kvinnorna Lill Jansson, med 15 års erfarenhet som vårdbiträde, och Linda Marklund och erbjuder tjänster kring personal- och utbildningsfrågor.

På hemsidan som just öppnat ska all vårdpersonal, oavsett befattning, kunna få tips om konsulter, utbildningar, konferenser, föreläsare med mera och kunna ta del av aktuell information kring vårdsektorn.
Adressen är: www.minsektor.se