På Södersjukhuset i Stockholm öppnades för ett år sedan landets första enhet för bröstsmärtor. Av 637 patienter som kom in med akuta smärtor i bröstet hade 33 hjärtinfarkt och 39 instabil angina pectoris, svår kärlkramp.

Direkt vid ankomsten till sjukhuset mäts proteinet troponin T i blodet. Det är en viktig markör för syrebrist i hjärtmuskeln. Efter fyra timmar tas ett nytt prov och efter 10 ytterligare ett.

Om provet är negativt efter det tredje provet beror bröstsmärtorna troligen på något annat än hjärtsjukdom, enligt ansvarige läkaren Leif Svensson.

Ibland märks ingen höjning av troponin T förrän efter 10 timmar.
— Samtidigt visar detta hur viktigt det är att bröstsmärtpatienter inte släpps hem utan en ordentlig utredning. Även om de vid ett första test inte är troponinpositiva och uppvisar ett normalt EKG kan de ha hjärtinfarkt, säger Leif Svensson.

(Källa: Dagens Medicin)