Omvandlingen har börjat och fungerar väl, enligt Kommunstyrelsens protokoll från den 16 februari. För personalen innebär förändringen att de måste serva äldre i seniorboendet och dessutom hjälpa andra pensionärer. Denna nya flexibilitet räknar kommunen med ska spara pengar.

— Man ska inte behöva vara snäll för att få hjälp. Det är något man har rätt till, säger Marina Loborn, arbetsskadat vårdbiträde och medlem i ”Nätverket 8:e mars” som har samlat 2000 namn mot omvandlingen.
Majny Jonsson, socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen förstår personalens oro men tycker att de protesterande har spritt oron till de gamla, något hon anser är onödigt.

Övergången till seniorbostäder sker sucessivt. Hittills har 53 personer fått seniorbostad i en av de 514 servicebostäderna. Nitton omvandlade bostäder är lediga.
Protesterna mot omvandlingen har inte stöd från facket.
— Det är ett politiskt beslut. Vi har förhandlat om den omorganisationen. Man kan inte tvinga fram servicebostäder när det inte är någon efterfrågan, säger sektionsordförande Kerstin Karlsson i Örebro.