Förhandlingarna drar igång i mars. Kommunals övergripande krav är att få ett enda branschavtal. I dag finns det fem olika avtal som gör att bussföretagen vid anbudsupphandlingar kan konkurrera med personalens anställningsvillkor.

Övriga avtalskrav gäller löner, arbetstider, utbildning och anställningstrygghet.

Kommunal begär ett löneutrymme på 3,8 procent, dock lägst 650 kronor i månaden. Vid busspersonalens avtalskonferenser tidigare i år höjdes några röster för betydligt högre lönekrav. Kommunal uppmanades att utnyttja att det råder brist på förare.

Men Anders Westin, Kommunals förhandlare och chef för trafikenheten, motiverar avtalskravet med att Kommunal måste ta hänsyn till samordningen inom LO.

— Jag tror inte heller att det är så lätt att utnyttja bristen på förare för att få ut mer pengar. Det råder också brist på yrkesgrupper inom andra branscher, säger Anders Westin.

Trots det ligger de löneavtal som nu är klara inom industrin lägre än de 3,8 procent som LO-förbunden enades om att kräva.

Kommunal kräver i årets avtalsrörelser extra pengar utöver LO-ramen på 3,8 procent till gymnasieutbildad personal. Målet är att de minst ska tjäna vad en industriarbetare tjänar i snitt. Inom busstrafikområdet gäller den extra satsningen för yrkesutbildad verkstadspersonal.

— De släpar efter i lön jämfört med motsvarande yrkesgrupper vid Scania och Volvo. Den skillnaden vill vi få bort, säger Anders Westin.

Kommunal vill även få bort gratisarbetet för bussförarna. Idag tvingas de utföra arbetsuppgifter vid sidan av den arbetstid de har betalt för. Det kan gälla iordningsställande av bussarna innan turerna börjar, redovisning av kassan samt resor till och från avlösning ute på linjen.

Den maximala arbetstiden per dag, inklusive uppehåll vid delade turer, vill Kommunal korta från 13,5 timmar till 12 timmar. Dessutom vill förbundet avskaffa scheman med tre arbetspass per dag för förarna. Högst två arbetspass per dag kan accepteras.

I de nuvarande fem avtalen gäller olika antal semesterdagar och villkor för semesterersättning. Kommunal vill ha likartade villkor för alla. Dessutom vill förbundet diskutera möjligheten att införa en timbank och att den enskilde ska kunna byta en del av lönen mot längre semester.

Kommunal vill begränsa utnyttjandet av timanställda. De ska endast få användas för att lösa tillfälliga behov.

Kompetensutveckling bedrivs redan i det gemensamma utbildningsbolaget för branschen, Kollega. Kommunal kräver garantier i avtalet om att detta arbete ska fortsätta och utvecklas.

Kommunal kräver regler som garanterar anställning vid byte av entreprenör.

I dag mister de anställda sin anställningstrygghet om arbetsgivaren förlorar en upphandling. Den nye entreprenörern kan handplocka sin personal. Det finns exempel på att fackligt aktiva, småbarnsföräldrar eller sjuka ställs åt sidan.

Bland avtalskraven som förbundet riktar mot andra privata arbetsgivare finns yttrandefriheten med. Kommunal anser att privat anställda ska ha samma skydd för sin yttrandefrihet som offentligt anställda har.

Något sådant krav finns inte med på listan till bussarbetsgivarna. Enligt Anders Westin kan kravet ändå tas upp vid förhandlingarna.

— Vi förutsätter att vi kan ta upp nya frågor som inte finns med på listan. Yttrandefriheten är ju en viktig policyfråga för Kommunal. Det vore fel av oss att inte driva den även för busspersonalen, säger Anders Westin.