Förbundssekreteraren Lilian Hindersson säger att många av förbundets nuvarande medlemmar inte vill identifiera sig med den traditionelle kommunalarbetaren med blåställ och spade.

— De flesta av våra medlemmar sysslar med vård och omsorg. Allt fler av dem har privata arbetsgivare. Skillnaden mellan våra medlemmar och bilden av den traditionelle kommunalarbetaren kommer att bli än tydligare när vi går ihop med Lantarbetareförbundet, säger hon.

Lilian Hindersson tycker att namnet Välfärdsarbetarna eller Svenska Välfärdsarbetareförbundet bättre beskriver vad kommunalarna och lantarbetarna sysslar med.

Något beslut om namnbyte är ännu inte fattat. Lilian Hindersson betonar flera gånger att det än så länge är ett förslag som diskuteras.

— Innan vi föreslår ett namnbyte vill vi först testa vad medlemmarna tycker om idén. Ska vi byta namn kanske det också finns bättre förslag än att kalla oss för Välfärdsarbetarna, säger hon.