– Vi började diskutera det här för snart två år sedan, nu är det äntligen klart och intresset är jättestort från medlemmarna, säger Kenneth Lindblad, ordförande i Kommunals sektion i vårdförvaltningen i Visby.

Åtta arbetsplatser kommer att börja tillämpa avtalet inom några veckor, det gäller till exempel inom hemtjänsten, en akutavdelning på sjukhuset och en arbetsplats inom handikappomsorgen.

Vi har hämtat inspiration från Simrishamn som var bland de första med årsarbetstid, men vi har också lyckats få med en skrivning om 90 procents sysselsättningsgrad, det är viktigt.

Avtalet innebär att deltidarna får en höjd sysselsättningsgrad, att den anställda själv planerar sin arbetstid, får en jämn inkomst över året, schablonersättning kan ersätta OB, och övertids- och fyllnadstidsersättning försvinner. Men ingen tvingas att delta i försöket med årsarbetstid, som ska pågå i ett år.

Vinsten för arbetsgivaren är att höga kostnader för administration för vikarier och timanställda minskar.
Avsikten är att också de vårdanställda på norra och södra Gotland på sikt ska omfattas av avtalet.