De mötte killar som hade ett bra språk, kunde lyssna på andra och lösa konflikter. Alla barnen kom från förskolan Björntomten utanför Gävle. Där uppmuntras flickor och pojkar att utveckla de sidor de inte redan behärskar, berättar DN i två intressanta artiklar (13 och 14 februari 2001).

Deras arbetssätt har även gjort jämställdhetsminister Margareta Winberg lycklig, hon har utnämnt personalen till hjältar för deras lyckade arbete och JämO lyfter fram Björntomten som positivt exempel i sin handbok mot könsmobbning i skolan.

Barnskötarna Leena Bergander och Pär Ericsson, förskollärare Kajsa Svaleryd och de andra i personalen filmade sig själva och upptäckte sina egna fördomar. Hur de gav flickorna rollen som hjälpfröknar, hur de lät pojkarna testa gränser och våga. Bägge grupperna tränade bara det de redan kunde. Redan i ettårsåldern blev de infösta i flick- och pojkroller. Personalen ville att barnen skulle lära sig mera. De nappade på ett jämställdhetsprojekt från Länsstyrelsen i Gävleborg.

De sa till föräldrarna: ”Nu ska era pojkar äntligen få tillgång till närhet, språk och empati. Och era flickor ska få chansen att klättra högt, våga ta för sig och säga ”nej”. De upptäckte att könsuppdelade grupper hjälpte dem att senare mötas som hela människor.

I dag går de första barnen i projektet redan i mellanstadiet. Skolan möter modiga flickor och ömsinta pojkar. Och lärarna där har börjat filma sig själva och sagt: Vi måste tänka om…