Det framgår av en studie från Arbetslivsinstitutet. Forskarna mätte mängden kattallergen i 1600 prover från 25 klassrum. I allergianpassade skolor var nivåerna lägre men där fanns å andra sidan inte lika många kattägare.

För att pröva om allergisanering hjälpte sanerades sex klassrum under jullovet enligt Astma- Allergiförbundets rekommendationer. Någon skillnad gick inte att mäta.

Forskaren Anne-Sophie Karlsson påpekar att städningen ändå är betydelsefull. Också damm och smuts spelar en stor roll för hälsan. Hon anser att det behövs fler studier innan man kan utfärda några rekommendationer och vill inte totalt avråda från att ha katt.

— Men man kan tänka på hur man hanterar katten, att till exempel inte kela med den strax innan man går till skolan för att undvika ny tillförsel av kattallergen, säger Anne-Sophie Karlsson.

Kattallergi är, näst efter pollenallergi, den vanligaste typen av allergi. Upp till vart tionde barn i Sverige har astma och ungefär 30 procent har allergi.