Detta är den mest omfattande undersökning i sitt slag som görs i landet. Den väntas pågå i mellan 10 och 20 år. För den vetenskapliga ledningen står professorerna Sölve Elmståhl och Ingalill Rahm vid Lunds universitet.

2000 slumpvis utvalda skåningar mellan 60 och 96 år ska tillfrågas om hälsan. Den som är med får gratis läkarundersökning och blodprov, EKG etc tas med jämna mellanrum. Målet är att klarlägga vilka faktorer som påverkar hälsan.

En viktig del av studien är att ta reda på vilken vård de äldre får i dag från kommuner och närstående. De fem kommunerna som deltar kommer att bedöma vårdbehovet efter samma modell. Genom denna registrering kommer man sedan att kunna avläsa om tidiga och omfattande vårdinsatser minskar den akuta vården.