Företaget grundades på våren 1996 och Peter Weiderman har varit med från starten. Genom att köpa upp andra aktörer har man snabbt växt till ett storföretag som verkar i ett 30-tal kommuner, med över 5000 anställda.
Med en omsättning i fjol på nästan en miljard och en förväntad omsättning för år 2000 på en och en halv miljard är Carema större än såväl ISS Care Service som Partena Care. I fjol gjorde man en vinst på närmare 15 miljoner. Till stora delar skattepengar.

Kan då företagets VD, Peter Weiderman, förstå att det kan sticka i ögonen att skattepengar går till privat vinst?
— Jag kan förstå det av historiska skäl, men det är en dogmatisk föreställningsvärld. Så länge det vi gör är bättre än alternativet till samma kostnad så tycker jag att det är helt okej. Jag har inga problem, moraliskt eller på något som helst annat sätt, med att vi tjänar pengar.

Peter Weiderman drar paralleller med andra industrier.
— Varför ska man driva läkemedelsindustri privat? Det är ju gamla och sjuka, det är offentliga pengar där med. Är det fult att Pharmacia tjänar pengar? Det är ingen skillnad om du med teknik hjälper en människa, eller om du gör det med händerna, menar han.
Men kan det inte finnas problem med ett för stort vinstkrav i äldreomsorgen? Att ni pressar personalen för hårt?
— Det finns ett oerhört starkt samband mellan bra lönsamhet och god kvalité i verksamheten.
— Har vi ett projekt som går med negativt resultat är det nästan undantagslöst där vi har problem med kvalitén. Det går inte att piska fram resultat, det går inte att få folk att springa fortare. Springer man fortare och börjar slarva med de gamla mår man dåligt och då blir det ingen bra vård.

Förutom äldreomsorg driver Carema också primärvård, sjukvård och omsorg och psykiatri. Men det är äldreomsorgen som står för huvuddelen av koncernen Caremas verksamhet.
Affärsidén är hela tiden att verksamheten ska vara finansierad med skattepengar, inte med privata försäkringar.
— Vi jobbar inom ramen för den offentligt finansierade vården, det har varit och är ideologiskt viktigt för oss. Det som är den grundläggande styrkan i den svenska modellen är att vi kanske har världens mest jämnt fördelade vård.

Men när vi kommer in på löner han svårare att förklara varför han, med en årslön på över en och en halv miljon är värd det. Medan ett vårdbiträde i samma koncern bara är värd 14 000 kronor i månaden.
— Varför har vi överhuvudtaget skillnader på löner? Det är en marknadsbaserad ersättning om man ska få någon att ta ett sånt här jobb, säger Peter Weiderman och syftar på sitt eget. Vi har ju ganska blygsamma kompensationer i vår värld. Om du jämför med industrin så har vi inga höga kompensationer.
Säger Weiderman och tittar ut över styrelserummet där vi sitter. Steget är långt från bäcken och onda ryggar på Stureby sjukhem till de designade möblerna på huvudkontoret. Den verkställande direktörens kostym är oklanderlig och klockans boett är av guld.

Weiderman är ändå optimistisk när det gäller lönehöjningar för vårdpersonalen i koncernen. Han tror att hans företag kommer att göra att statusen inom vårdyrkena höjs och därmed lönerna. Det är också så han vill locka nya människor till vården.
— För ett bra jobb ska man ha vettigt betalt. Jag tror att vi har hjälpt hela vårdsvängen idag att resa lönerna rejält i vårdsektorn. Hade vi haft en enda monopolarbetsgivare hade lönerna varit lägre.

Målet för Carema är en börsnotering. I våras var de också mycket nära. Prospektet var tryckt, men mitt under anmälningstiden, mindre än två veckor innan noteringen skulle ske drog sig företagsledningen ur.
Officiellt var förklaringen det dåliga börsklimatet som rådde då, men säkert bidrog flera börsanalytikers hårda kritik också till beslutet. Priset per aktie, 45 kronor, bedömdes vara för högt. ”Kursen bör kureras”, skrev tidningen Veckans Affärer.
— Det var fel prissatt, säger Ulf Hillerbrand, börsanalytiker på Aragon Fondkommission. Men börsnotering är bra både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett vårdperspektiv. Vården kan lyftas.
Hillerbrand tror dock inte på Carema.
— Carema är för decentraliserade. Det blir svårt att spara pengar på så små enheter som enskilda äldreboenden. De får problem att få marginaler.

Men problemen avskräcker inte Caremas VD Peter Weiderman.
— Målsättningen är kvar. Om ett år eller två försöker vi oss på börsen igen. Vi vill ju att bolaget ska bli publikt så att du, jag, vemsomhelst kan äga aktier i det här bolaget.
Idag finns bara ett vårdföretag på börsen, det är Capio, före detta Bure, som bland annat driver S:t Görans sjukhus i Stockholm. Bara en liten del av Capios verksamhet består av äldreomsorg. Inget renodlat äldreomsorgsföretag är börsnoterat.