— Det är svårt att svara hur det kommer att gå att gå tillbaks till det vanliga arbetet. Det är individuellt, en del kommer nog bara att gå ut en liten sväng och sedan komma in och tala om hur det går, säger Mariette Ericsson, parkeringsvakt i Karlstad.

Arbetsledningen har lagt fram en handlingsplan som tillåter p-vakterna att så sakteliga återgå till sina vanliga sysslor.

Även om de flesta har stöttat p-vakterna så förekom motsatsen. Främst har några av p-vakternas barn blivit trakasserade i skolan. P-vakterna har mått dåligt och under tiden polis och åklagare har utrett fallet har de inte kunnat arbeta som vanligt.

I början av februari polisanmälde Bengt Sassner, gatuchefen i Karlstad, sina parkeringsvakter. Rubriceringen var ”tjänstefel” men Sassner talade om att p-vakterna tagit emot ”personliga förmåner” i tjänsten.

På grund av detta kom det i lokalpressen att talas om ”mutbrott” och p-vakterna kände sig så pressade att de inte kunde arbeta ute bland allmänheten.

Senare framkom att misstankarna gällde två enskilda p-vakter och åklagaren lade snart ner förundersökningen då han inte kunde visa att något brott begåtts.

Parkeringsvakterna själva har hela tiden ställt sig oförstående till anklagelserna och särskilt kritiska är de mot att arbetsledningen polisanmälde dem innan de meddelades om misstankarna.

— Vi är arga, frustrerade, ledsna över hur det här har skötts, säger Mariette Ericsson.

— Det hade räckt med att arbetsledningen hade kommit ner och frågat om anklagelserna så hade de fått ett rakt svar.

Hans Olsson, ordförande i Kommunal Värmland tycker att arbetsledningen har misskött sig.

— Det är underligt hur hela den här affären har skötts, säger han.
Däremot är han hoppfull inför hur det ska gå i fortsättningen och tror på arbetsledningens handlingsplan. Bengt Sassner har avgått som trafikövervakningens arbetsledare och Kommunal Värmland och tekniska verken vid Karlstads kommun ska tillsätta en extern utredning för att ta reda på vad som egentligen har hänt.

P-vakterna känner att de har fått betydligt mer stöd från den nya arbetsledningen och är hoppfulla inför framtiden.