Den gamla kvinnan hade bett vårdbiträdet om hjälp med några saker. Hon utförde tjänsterna på fritiden och fick en slant för besväret; 20 kronor för fyra, fem flaskor hemkokt saft; 100 kronor för en del sömnadsarbeten; 350 kronor för fönsterputs bland annat. Rätt obetydliga belopp anser Arbetsdomstolen, AD.

Då avskedade Finspångs kommun vårdbiträdet. Enligt arbetsgivaren hade hon fått instruktioner om att det var förbjudet att ta betalt för rent privata tjänster. AD anser inte detta bevisat och påpekar fördelen med skriftliga regler.

Det hade kunnat vara en annan sak, anser AD, om vårdbiträdet hade fått en tillsägelse av arbetsledningen och sedan ändå fortsatt.