Bäste Pelle! Jag tycker att ditt brev är ett rop på hjälp, men jag tolkar det också som positivt att du inte vill dra dig undan helt för att du då inte får träffa barnen tillräckligt mycket.

Du skriver inte om du under den tid du mått dåligt fått eller sökt någon form av samtalskontakt. Jag tror det är absolut nödvändigt att du söker hjälp för att hitta din livslust igen. Jag vet inte vad du har för läkarkontakter. Men någon kan säkert hjälpa dig med remiss eller hänvisning exempelvis till en öppenpsykiatrisk mottagning, där du har möjlighet att få hjälp, både i form av medicinering och stödsamtal. Lycka till!