Det dilemma du tar upp, nämligen att sätta gränser till en före detta partner man har barn med, är ett mycket vanligt problem. Men det är inte mindre jobbigt för det.

Er situation ställer stora krav på samarbetsförmåga, kompromissvillighet och flexibilitet. Kanske kan du och din partner prata om vad det är som driver honom till, ibland i dina ögon, orimliga eftergifter när den före detta hustrun kommer med sina krav.

Handlar det om dåligt samvete i förhållande till barnen? Handlar det om rädsla eller svårigheter med att sätta gränser rent allmänt eller speciellt till före detta frun?

Du och din blivande sambo måste tydligt förklara vad som känns möjligt respektive omöjligt för var och en av er och sedan kompromissa. Båda måste ni känna att ni fått både ge och ta.