Alla stjärnor som blickar ner

denna klara vinterkväll

så vackra dom är.

Aftonstjärnan lyser mest

Karlavagnen kommer här-

näst.

Blinka lilla stjärna där

säg mig vem du är?

I ditt Universum jag väldigt

liten är.