Det är snart 60 år sedan författaren Karin Boye hittades död på en kulle utanför Alingsås. Hon hade tagit sittt liv.

Hennes dramatiska död och delvis kaotiska liv har sysselsatt forskare och läsare. Hennes diktning har kopplats nära samman med hennes liv, ofta har intresset för det biografiska tagit överhanden. Hon har framställts som idealistisk, skör, svärmisk, ojordisk, ja rent av helgonlik.

Men Karin Boye var mycket mer än så och på senare år har några litteraturforskare tagit upp andra sidor av Boyes livsverk. Den senaste är Paulina Helgeson i Göteborg. Hon har utgett brev som Boye skrivit. ”Ett verkligt jordiskt liv” heter boken (Albert Bonniers förlag) och det är bra gjort av Paulina Helgeson att visa oss det verklighetsinriktade, jordnära och samhällsinriktade hos författaren, och hennes humor.

Men det finns alltför få kommentarer och faktainformation om breven, de sätts inte in i ett sammanhang, vare sig biografiskt eller litterärt och därför kan det bli enformigt att läsa boken rakt igenom.

Dock får läsaren en god bild av Karin Boyes engagemang i den vänsterradikala organisationen Clarté och i tidskriften Spektrum som hon och kollegan Erik Mesterton startade. I början av trettiotalet bodde Boye långa perioder i Berlin, dit hon for för att gå i psykoanalys, något som var mycket populärt i vänsterkretsar på den tiden. Om den tiden får vi tyvärr inte veta mycket i breven. Hon mötte där en ung kvinna, Margot Hanel, som efter några år flyttar till Karin Boye i Stockholm och kommer att leva med henne resten av livet. Hon tog sitt liv med gas, någon månad efter Karin Boyes självmord.

En intressant läsning om Karin Boyes litterära arbete och om hennes samhällsengagemang får man i Gunilla Domellöfs doktorsavhandling om henne. Intressantast är ändå att läsa Boye själv. Hennes dikter har kommit i nyutgåva, med alla fyra diktsamlingar hon gav ut under sin levnad och den femte, De sju dödssynderna som kom ut efter hennes död.

De två bästa av hennes romaner, Kris från 1934 och Kallocain, en skrämmande och spännande skildring av en diktatorisk framtidsstat, har kommit ut i pocket.