Lomma ligger mellan Lund och Malmö, här byggs småhus och många barnfamiljer flyttar in. Medan allt fler kommuner säger upp sina dagmammor för att fylla förskolorna är det kö till familjedaghemmen i Lomma.

I december i fjol var de 40 dagbarnvårdarnas snittlön 21 500 kronor. Den högsta lönen var 43 500, mer än vad kommunalrådet på orten tjänar.

Sydsvenska Dagbladet tog fram siffrorna och de stämmer, enligt Mona Ottosson, Kommunals sektionsordförande i Lomma. Men den högsta lönen berodde på innestående semester, hävdar hon.

Dagbarnvårdaren Inger Jonsson tycker att siffrorna är missvisande. För just i december var många sjukskrivna och de som åtog sig deras dagbarn fick högre lön än vanligt.

— Ingen ser hur mycket man arbetar på obetald arbetstid med planering, inköp, förberedelse av mat etc., säger Inger Jonsson.

Själv kan hon komma upp i cirka 18 000 kronor en månad då kollegor har semester eller är sjuka.

Dagbarnvårdarna i Lomma går på ett gammalt avtal, Bilaga F i det centrala avtalet, som bygger på ”vårdtimmar” per barn. Det är ett ackordsystem där man tjänar mer ju fler barn man åtar sig.

Avtalsrörelsen 1996 beslutade att detta avtal skulle upphöra att gälla den 31 december 2000. Lomma har dock fått dispens till den 30 juni 2001.

De flesta kommuner har nu tecknat lokala avtal som bygger på ”klocktimmar”. Det innebär en fast veckoarbetstid på cirka 40-45 timmar med en fast lön på cirka 14 500 kronor. Antalet heltidsbarn bör vara tre-fyra.

Kommunförbundet och Kommunal trycker på för att också Lomma ska sluta ett sådant avtal.

— Men det går trögt, säger Lars-Göran Olsson, ombudsman för Kommunal i Skåne.

Inger Jonsson sitter med i avtalsgruppen i Lomma.

— Vi vill gärna ha ett nytt avtal som innebär 40 timmars arbetsvecka. Men vi har inte hittat en lösning som ger barnen den trygghet de har idag med en ordinarie dagbarnvårdare och en vikarie. Dessutom kan det bli en splittrad barngrupp eftersom man kommer att få ta emot vikariebarn efter schema, säger Inger Jonsson.

— Med det nya avtalet kan gruppen se olika ut varje dag. Det kan bli nästan omöjligt att genomföra en planering som bygger på ett tema, fortsätter hon.

Sektionsordföranden Mona Ottosson pekar på hög arbetsbelastning bland många av dagbarnvårdarna. Sjukskrivningarna har ökat. Det nya avtalet ska ge bättre arbetsmiljö, chans till utveckling och högre status.

Sjukskrivningarna beror snarare på hög medelålder och de sjukdomar det medför än på jobbet, anser Inger Jonsson.

— Vi sätter barnen i första rummet. Varför göra något sämre när alla är nöjda? säger hon.