Barnskötarna hänvisar till för stor arbetsbelastning med stora barngrupper, och till låga löner, särskilt i förhållande till det arbete de utför. Enligt enkäten utför många samma uppgifter som förskollärarna. Åtskilliga tvivlar på att arbetsgivaren känner till deras kompetens och känner att barnskötarna nedvärderas.

En positiv sak för barnskötarna är att nästan alla får använda sin kompetens i arbetet, och bara ett litet fåtal känner sig inte uppskattade i arbetslaget.

Över hälften vill vidareutbilda sig i yrket, en dryg tredjedel till förskollärare eller fritidspedagoger.

Bland dagbarnvårdarna känner sig färre respekterade, två tredjedelar, knappt hälften har tänkt på att lämna arbetet. Hälften är intresserade av vidareutbildning i yrket.

Frågorna gick till cirka 1 000 barnskötare och drygt 400 dagbarnvårdare. 61 respektive 57 procent svarade.